Informační poutače EU

Pokud Váš projekt obdrží finanční prostředky z Evropského fondu, jste povinni zajistit, aby byly subjekty účastnící se aktivit projektu a podílející se na realizaci projektu o těchto finančních prostředcích informovány. Jakýkoli dokument, včetně potvrzení o účasti nebo jakékoli jiné potvrzení týkající se takové operace, musí obsahovat prohlášení, že projekt byl spolufinancován EU.

Naše firma vám zhotoví například: 

  • velkoplošné reklamní panely (billboardy)
  • pamětní desky
  • plakáty
  • inzerce
  • informační materiály
˙

Neváhejte nás kontaktovat

VYBERTE SI TAKÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PRODUKTŮ